Bezpečné nakupování
Idosell security badge

Zásady ochrany osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů
Správcem osobních údajů poskytnutých za účelem uzavření kupní smlouvy je prodávající.
Identifikační a kontaktní údaje správce osobních údajů
Jméno a příjmení: Tomasz Grzegorski PPHU TOMAS
Sídlo a kontaktní adresa: Rybnicka 25, 43-190 Mikołów, Polsko
REGON: 278316710
NIP: 6351596731
Telefon: +48 504 904 460
E-mail: info@tomito-shop.cz
(dále jen „správce“)

Účel, právní základ a rozsah zpracování osobních údajů
Kupující bere na vědomí, že pro účely vyřízení objednávky, její následné realizace a případného řešení práv z vadného plnění (reklamací) správce zpracovává a uchovává v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), jeho osobní údaje, a to v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa a e-mail. Právním důvodem tohoto zpracování je splnění uzavřené smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.
K výše uvedeným osobním údajům kupujícího mohou mít přístup pouze následující příjemci osobních údajů:

 1. smluvní dopravce, kterého si kupující zvolí v objednávkovém formuláři, za účelem dodání zboží
 2. provozovatel portálu https://www.iai-sa.com/ a jeho zaměstnanci
 3. provozovatel portálu www.baselinker.com a jeho zaměstnanci
 4. společnost olzalogistic.com, s.r.o. a její zaměstnanci
 5. zaměstnanci správce osobních údajů

Doba uložení

Osobní údaje budou správcem uloženy po dobu realizace smlouvy (zpracování objednávky, vyskladnění a doručení zboží) a následně po dobu trvání zákonné záruky (24 měsíců od převzetí zboží) nebo poskytnuté záruky smluvní.

Správce uvědomuje kupujícího, že má dle § 31 zákona o účetnictví (č. 593/1991 Sb.) povinnost uschovat účetní doklady a účetní záznamy (faktury) po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají (pokud dojde k nákupu zboží během roku 2022, musí být faktura uchována do konce roku 2027).

Správce má rovněž podle § 47 zákona o správě daní a poplatků (č. 337/1992 Sb.) povinnost uchovat fakturu po dobu 3 let od konce zdaňovacího období, v němž vznikla daňová povinnost související s fakturou (pokud dojde k nákupu zboží během roku 2022, musí být faktura pro účely daňového řízení uchována do konce roku 2025).

Dále správce uvědomuje kupujícího, že má dle § 35 zákona o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.), povinnost uschovat daňové doklady po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo (pokud dojde k nákupu zboží během roku 2022, musí být faktura uchována do konce roku 2032).Práva kupujícího ve vztahu k osobním údajům

Kupující má podle článků 15 až 21 GDPR právo:

 1. na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, které zahrnuje právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány a případně právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím vymezeným v článku 15 GDPR;
 2. na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR;
 3. na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR („právo být zapomenut“), které spočívá v tom, že správce bez zbytečného odkladu vymaže osobní údaje, které se kupujícího týkají, jakmile již nebudou potřebné pro účely plnění smlouvy, pokud není dán jiný právní důvod pro jejich další zpracování;
 4. na omezení zpracování osobních údajů v případech vymezených článkem 18 GDPR;
 5. na přenositelnost osobních údajů podle článku 20 GDPR;
 6. vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle článku 21 GDPR.

Správce je zároveň pověřencem pro ochranu osobních údajů.

Správce poskytne kupujícímu na žádost informace o přijatých opatřeních, a to do 15 dnů od obdržení žádosti.

V případě zjištění nesrovnalostí při zpracovávání osobních údajů má kupující právo obrátit se na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, a podat k němu stížnost.

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

1**. Soubory cookie**
2. Internetový obchod plní funkce získávání informací o zákaznících, uživatelích a jejich chování následujícím způsobem:
1. prostřednictvím informací dobrovolně vložených do formulářů pro účely vyplývající z funkce konkrétního formuláře;
2. ukládáním souborů cookie v koncových zařízeních (tzv. „cookies“);
3. shromažďováním logů webového serveru provozovatelem hostingu Internetového obchodu (nezbytné pro správný provoz webu).
3. Cookies jsou IT data, zejména textové soubory, které jsou uloženy v koncovém zařízení Zákazníka / Uživatele a jsou určeny pro používání webových stránek Internetového obchodu. Cookies obvykle obsahují název webové stránky, ze které pocházejí, dobu jejich uložení na koncovém zařízení a unikátní číslo.
4. Internetový obchod používá cookies pouze po předchozím souhlasu Zákazníka / Uživatele obchodu v tomto ohledu. Souhlas s používáním všech souborů cookie Internetovým obchodem se provádí kliknutím na tlačítko „Zavřít“ při zobrazení zprávy o používání souborů cookie Internetovým obchodem nebo zavřením této zprávy.
5. Pokud Zákazník/Uživatel Internetového obchodu nesouhlasí s používáním cookies Internetovým obchodem, může využít možnosti: „Nesouhlasím“, dostupné rovněž ve zprávě o používání cookies Internetovým obchodem. Ukládat nebo měnit nastavení webového prohlížeče, který aktuálně používá (to však může způsobit nefunkčnost webu Internetového obchodu).
1. Chcete-li spravovat nastavení souborů cookie, vyberte webový prohlížeč/systém ze seznamu a postupujte podle pokynů: Internet Explorer, Chrome, Safari, Firefox, Opera, Android, Safari (iOS), Windows Phone.
2. Právním základem pro zpracování osobních údajů z cookies jsou oprávněné zájmy Správce údajů spočívající v poskytování vysoce kvalitních služeb a zajištění bezpečnosti služeb.
3. V rámci Internetového obchodu se používají dva základní typy cookies: „session“ (session cookies) a „permanent“ (persistent cookies). Soubory cookie relace jsou dočasné soubory, které se ukládají na koncovém zařízení Uživatele až do odhlášení, opuštění Internetového obchodu nebo vypnutí softwaru (webového prohlížeče). „Trvalé“ soubory cookie jsou uloženy na koncovém zařízení Zákazníka/Uživatele po dobu uvedenou v parametrech souboru cookie nebo do doby, než je Zákazník/Uživatel smaže.

Funkční soubory cookie (nezbytné)

1. tomito.vasetechnickadomena.com
2. prompt_token: 365 dní, cookie
Identifikuje zákazníka obchodu.
3. shop_monit_token: 30 minut, cookie
Identifikuje zákazníka obchodu.
4. klient: 1 den, cookie
Identifikuje přihlášeného zákazníka / košík nepřihlášeného zákazníka.
5. affiliate: 90 dní, cookie
Uchovává informace o identifikátoru partnera, od kterého byl obchod zadán.
6. objednávkyDokumenty: cookie
Ukládá informace o stavu tisku dokumentu.
7. __idsui: 1095 dní, cookie
Soubor nezbytný pro fungování tzv snadné přihlášení na webu.
8. __idsual: 1095 dní, cookie
Soubor nezbytný pro fungování tzv snadné přihlášení na webu.
9. __IAI_SRC: 90 dní, cookie
Ukládá pouze zdroj, ze kterého byla stránka otevřena.
10. přihlášení: cookie
Uchovává informace o tom, zda se uživatel přihlásil na web.
11. CPA: 28 dní, cookie
Obsahuje proměnné informace pro programy CPA/CPS, kterých se web účastní.
12. __IAIRSABTVARIANT__: 30 dní, cookie
ID varianty pro A/B test a konfiguraci motoru IdoSell RS.
13. basket_id: 365 dní, cookie
Identifikátor košíku uživatele webu, přidělený po dobu probíhající relace.
14. page_counter: 1 dny, cookie
Počítadlo navštívených stránek.
15. LANGID: 180 dní, cookie
Ukládá informace o jazyce zvoleném uživatelem webu.
16. REGID: 180 dní, cookie
Ukládá informace o regionu uživatele na webu.
17. CURRID: 180 dní, sušenka
Ukládá informace o měně zvolené uživatelem webu.
18. __IAIABT__: 30 dní, cookie
Ukládá ID testu A/B pro testování a zlepšování funkčnosti obchodu.
19. __IAIABTSHOP__: 30 dní, cookie
Ukládá identifikátor obchodu, který se účastní testu A/B

1. __IAIABTVARIANT__: 30 dní, cookie
Ukládá ID varianty nakreslené v probíhajícím A/B testu.
2. toplayerwidgetcounter[]: cookie
Ukládá, kolikrát byla zobrazena vyskakovací zpráva.
3. sameday PSČ: 90 dní, cookie
Uchovává informace o PSČ uživatele webu, které jsou nezbytné pro nabídku doručení kurýrem ve službě SameDay.
4. applePayDostupnost: 30 dní, cookie
Uchovává informace o tom, zda je pro uživatele dostupný způsob platby ApplePay.
5. paypalMerchant: 1 den, cookie
ID účtu PayPal.
6. toplayerNextShowTime_: cookie
Ukládá informace o čase, kdy se má zobrazit další vyskakovací zpráva.
7. rabateCode_clicked: 1 dny, cookie
Ukládá informace o uzavření lišty informující o aktivní slevě.
8. freeshipping_clicked: 1 dní, cookie
Ukládá informace o uzavření lišty informující o bezplatném doručení.
9. přesměrování: cookie
Ukládá informace o zavření vyskakovací zprávy informující o navrhovaném jazyce pro obchod.
10. filtrSkrytý: 365 dní, cookie
Po kliknutí na možnost sbalit filtr pro položky se uloží informace, který filtr se má sbalit po obnovení seznamu položek.
11. toplayerwidgetcounterclosedX_: cookie
Ukládá informace o uzavření vyskakovací zprávy.
12. cpa_currency: 60 minut, cookie
Poskytuje informace o měně pro programy CPA/CPS, kterých se web účastní.
13. IAI S.A.
14. iai_accounts_toplayer: 30 dní, cookie
Zajišťuje správné zobrazení vyskakovací zprávy informující o přihlašovací službě IdoAccounts (https://www.idosell.com/pl/thousand-ready-do-uzycia-funkcji/logowanie-do-sklepu-z-konta-w -anny-serwisie /).
15. IdoSell
16. platform_id: cookie
Ukládá informace o tom, zda se stránka zobrazuje v mobilní aplikaci.
17. paypalAvailability_: 1 den, cookie
Uchovává informace o tom, zda je pro uživatele dostupný způsob platby PayPal.

1. ck_cook: 3 dny, cookie
Uchovává informace o tom, zda uživatel webu souhlasil s používáním souborů cookie.
2. IdoAccounts
3. accounts_terms: 365 dní, cookie
Uchovává informace o tom, zda uživatel přijal souhlas s používáním služby IdoAccounts.
4. Google
5. NID: 180 dní, cookie
Tyto soubory cookie (NID, ENID) se používají k zapamatování uživatelských preferencí a dalších informací, jako je preferovaný jazyk, počet výsledků zobrazených na stránce s výsledky vyhledávání (například 10 nebo 20) a zda si uživatel přeje mít povoleno Bezpečné vyhledávání Google. Tento soubor je také nezbytný pro nabídku platební služby Google Pay.
6. Google reCAPTCHA
7. _GRECAPTCHA: 1095 dní, cookie
Tento soubor cookie je nastaven společností Google reCAPTCHA, která chrání naše webové stránky před spamovými dotazy v kontaktních formulářích.
8. PayPal
9. ts: sušenka
Tento soubor cookie obvykle poskytuje PayPal a podporuje platební služby webových stránek.
10. ts_c: 1095 dní, cookie
Tento soubor cookie obvykle poskytuje společnost PayPal a používá se k prevenci podvodů.
11. x-pp-s: cookie
Tento soubor cookie obvykle poskytuje PayPal a podporuje platební služby webových stránek.
12. force_policy: 365 dní, cookie
Tento soubor cookie obvykle poskytuje PayPal a podporuje platební služby webových stránek.
13. tsrce: 3 dny, sušenka
Tento soubor cookie obvykle poskytuje PayPal a podporuje platební služby webových stránek.
14. l7_az: 60 minut, sušenka
Tento soubor cookie je nezbytný pro přihlašovací funkci PayPal na webu.
15. JAZYK: 1 den, sušenka
Tento soubor cookie obvykle poskytuje PayPal a podporuje platební služby webových stránek.
16.nsid: cookie
Používá se v kontextu transakcí na webových stránkách. Soubor cookie je vyžadován pro zabezpečené transakce.1. Analytické soubory cookie
2. IAI S.A.
3. __IAI_AC2: 45 dní, cookie
ID měření konverzí ke shromažďování historie zdrojů před zadáním objednávky a také zdroje, který objednávku zadal v souladu s atribučním modelem posledního kliknutí.
4. Google Analytics
5. _ga_: 730 dní, cookie
Používá Google Analytics ke shromažďování údajů o počtu návštěv webových stránek uživatelem a také o datech první a poslední návštěvy.
6. _ga: 730 dní, cookie
Registruje jedinečný identifikátor, který se používá ke generování statistických údajů o tom, jak návštěvník web používá.
7. _gid: 1 dny, cookie
Soubor cookie _gid zaznamenává jedinečný identifikátor, který se používá ke generování statistických údajů o tom, jak návštěvník stránky používá.
8. _gat: 1 den, cookie
Používá se ke snížení sazeb požadavků. Analytics anonymizuje IP adresu.
9. _dc_gtm_UA-#: 730 dní, cookie
Používá se Správcem značek Google k řízení načítání značky skriptu Google Analytics. Analytics anonymizuje IP adresu.
10. FPLC: 1200 minut, cookie
Verze souboru cookie Non-HttpOnly s názvem FPLC hashovaná z hodnoty FPID.
11. _gat[_]: 1 minuta, cookie
Používá se pro omezení rychlosti na vyžádání. Pokud je služba Google Analytics implementována prostřednictvím Správce značek Google, bude tento soubor cookie pojmenován _dc_gtm_.
12. _gat_gtag: 1 minuta, cookie
Používá se k analýze návštěvnických zvyklostí při prohlížení, toku, zdroje a dalších informací.
13. __utma: 730 dní, cookie
Používá se k rozlišení mezi uživateli a relacemi. Soubor cookie se vytvoří, když je spuštěna knihovna javascriptu a neexistuje žádný soubor cookie __utma. Soubor cookie se aktualizuje pokaždé, když jsou data odeslána do Google Analytics.
14. __utmb: 30 minut, cookie
Používá se k identifikaci nových relací/návštěv. Soubor cookie se vytvoří při spuštění knihovny javascriptu a neexistuje žádný existující soubor cookie __utmb. Soubor cookie se aktualizuje pokaždé, když jsou data odeslána do Google Analytics.

1. __utmc: cookie
Nepoužívá se v ga.js. Nastaveno pro interoperabilitu s urchin.js. Historicky tento soubor cookie fungoval ve spojení se souborem cookie __utmb k určení, zda byl uživatel v nové relaci/návštěvě.
2. __utmt: 10 minut, cookie
Používá se k omezení počtu požadavků.
3. __utmz: 180 dní, cookie
Ukládá zdroj návštěvnosti nebo kampaň, která vysvětluje, jak se uživatel dostal na váš web. Soubor cookie se vytvoří při spuštění knihovny javascriptu a aktualizuje se pokaždé, když jsou data odeslána do Google Analytics.
4. __utmv: 730 dní, cookie
Slouží k ukládání dat vlastních proměnných na úrovni návštěvníka. Tento soubor cookie se vytvoří, když vývojář použije metodu _setCustomVar s vlastní proměnnou na úrovni návštěvníka. Tento soubor cookie byl také použit pro zastaralou metodu _setVar. Soubor cookie se aktualizuje pokaždé, když jsou data odeslána do Google Analytics.
5. AMP_TOKEN: 365 dní, cookie
Obsahuje token, který lze použít k načtení ID klienta ze služby AMP Client ID. Další možné hodnoty označují odhlášení, průběžný požadavek nebo chybu při získávání Client ID ze služby AMP Client ID.
6. FPID: 730 dní, cookie
Tento soubor cookie se ve výchozím nastavení nazývá FPID (Identifikátor první strany). Hodnota uložená v FPID bude použita k nastavení ID klienta v požadavku na servery Google.
7. _gaexp: 90 dní, cookie
Používá se k určení zařazení uživatele do experimentu a vypršení platnosti experimentů, do kterých byl uživatel zařazen.
8. _opt_awcid: 1 den, cookie
Používá se pro kampaně namapované na čísla zákazníků Google Ads.
9. _opt_awmid: 1 den, cookie
Používá se pro kampaně namapované na ID kampaně Google Ads.
10. _opt_awgid: 1 den, cookie
Používá se pro kampaně namapované na ID reklamních sestav Google Ads
11. _opt_awkid: 1 den, cookie
Používá se pro kampaně namapované na ID kritérií Google Ads
12. _opt_utmc: 1 den, cookie
Ukládá poslední parametr dotazu utm_campaign.
13. _opt_expid: 0,2 minuty, cookie
Uloží poslední parametr dotazu utm_campaign.

1. Pixel Google Analytics: 999 dní, sledovací pixel
Pixel měří návštěvy, kliknutí a další digitální chování. Díky tomu vám umožňuje upravit vaši marketingovou strategii.
2. __utmli: 60 dní, cookie
Soubor cookie je součástí funkce Enhanced Link Attribution, která (pokouší se) rozlišovat mezi kliknutími na odkazy na stejný cíl v analýze stránek. Obsahuje id (pokud existuje) odkazu, na který bylo kliknuto (nebo jeho nadřazeného odkazu), který se má přečíst na další stránce, aby analýza na stránce mohla určit, kde na stránce byl odkaz, na který se kliklo.
3. Google Maps
4. SID: 3650 dní, cookie
Obsahují digitálně podepsané a zašifrované záznamy o ID účtu Google uživatele a čase posledního přihlášení. Kombinace těchto souborů cookie (SID, HSID) umožňuje společnosti Google blokovat mnoho typů útoků, jako jsou pokusy o krádež obsahu formulářů odeslaných ve službách Google.
1. Reklamní soubory cookie
6. tomito.vasetechnickadomena.com
7. RSSID: 180 dní, cookie
ID uživatele IdoSell RS, které se používá k zobrazení přizpůsobených doporučení produktů na webu.
8. __IAIRSUSER__: 60 minut, cookie
ID uživatele IdoSell RS, které se používá k zobrazení přizpůsobených doporučení produktů na webu.
9. Google Analytics

1. __gads: 395 dní, cookie
Poskytování reklamy nebo retargetingu.Soubory cookie se používají pro následující účely:

1. vytváření statistik, které pomáhají porozumět tomu, jak Zákazníci/Uživatelé Internetového obchodu používají webové stránky, což umožňuje zlepšit jejich strukturu a obsah;
2. udržování relace Zákazníka/Uživatele (po přihlášení), díky které Zákazník/Uživatel nemusí znovu zadávat přihlašovací jméno a heslo na každé podstránce Internetového obchodu;
3. definování profilu Zákazníka/Uživatele za účelem zobrazení doporučení produktů a odpovídajících materiálů v reklamních sítích, zejména v síti Google.
9. Software pro prohlížení webových stránek (webový prohlížeč) obvykle standardně umožňuje ukládání cookies na koncovém zařízení Klienta/Uživatele. Zákazníci/Uživatelé mohou v tomto ohledu změnit nastavení. Webový prohlížeč umožňuje smazat soubory cookie. Je také možné automaticky blokovat soubory cookie.
10. Omezení používání souborů cookie může ovlivnit některé funkce dostupné na webových stránkách Internetového obchodu.
11. Soubory cookie umístěné na koncovém zařízení Klienta/Uživatele mohou využívat i inzerenti a partneři Internetového obchodu spolupracující s Internetovým obchodem.
12. Soubory cookie může síť Google používat k zobrazování reklam přizpůsobených způsobu, jakým Zákazník / Uživatel používá Internetový obchod. Za tímto účelem mohou uchovávat informace o navigační cestě uživatele nebo době strávené na dané stránce: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.
13. Doporučujeme, aby si Klient/Uživatel přečetl zásady ochrany osobních údajů těchto společností, aby se seznámil s pravidly používání souborů cookie používaných ve statistikách: Zásady ochrany osobních údajů Google Analytics.
14. Pokud jde o informace o preferencích zákazníka/uživatele shromážděné reklamní sítí Google, může zákazník/uživatel prohlížet a upravovat informace vyplývající z cookies pomocí nástroje: https://www.google.com/ads/preferences /.
9. Na webových stránkách internetového obchodu jsou zásuvné moduly, které mohou přenášet data zákazníků/uživatelů správcům, jako jsou: Mapy Google, Google Analytics, PayPal, Google reCAPTCHA, IdoAccounts, IdoSell, IAI S.A., Google.
10. Za účelem řádné implementace Smlouvy o prodeji na dálku může Správce údajů sdílet údaje Zákazníků/Uživatelů s kurýrními subjekty. Aktuálně dostupné způsoby doručení v online obchodě jsou dostupné na: https://tomito-shop.cz/cze-delivery.html.
11. Za účelem řádné implementace Smlouvy o prodeji na dálku může Správce poskytnout údaje Zákazníků/Uživatelů online platebním systémům. Aktuálně dostupné platební metody ve formě plateb předem v Internetovém obchodě jsou dostupné na: https://tomito-shop.cz/cze-payments.html.

pixel